קמפיין המהפכה הענקית

החרדים מחוללים מהפכה עולמית חוצת גבולות
לאהבה ואחדות עם אחינו החילונים

מחבקים אותך בחום ואהבה 

מכבדים אותך בכבוד ובהערכה לפי אורחות חייך בשויון מוחלט 

רק נדאג מכל הלב שיהיה לך טוב


הפעילות:

אהבה ואחדות דאגה ותמיכה רחבה לחסרי אונים קשישים וחולים והכל בהתנדבות מלאה. 
מאחר ואנו מחוייבים לטיפולים מצילי חיים ואנו תחת עול עצום,
 עדיפות מימון הפעילות  ע"י חברי הארגון ולא בהתרמה ציבורית. 
נשמח אם ברצונכם לתרום להרחבת הפעילות ביתר שאת.


2all בניית אתרים